Vilkår & Betingelser

Velkommen til CrazyBulk website.

Hvis du fortsætter med at kigge rundt og bruge denne hjemmeside, så erklærer du dig enig i at overholde og være bundet af de følgende vilkår og betingelser for brug, hvilket sammen med vores Privatlivspolitik regulerer WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED relationer med dig for så vidt angår denne hjemmeside. Hvis du ikke er enig i dele af disse vilkår og betingelser, så benyt venligst ikke vores hjemmeside.

Begreberne ‘CrazyBulk’ eller ‘os’ eller ‘vi’ refererer til ejeren af denne hjemmeside. Begrebet ‘du’ refererer til brugeren eller den, der ser på vores website.
Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, så indgår du i vores “Tjeneste” og anerkender at være bundet af de følgende vilkår og betingelser (“Vilkår for brug”, “Vilkår”), herunder eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, som der henvises til heri og/eller som er tilgængelige via hyperlink. Disse Vilkår for Brug gælder for alle brugere af denne hjemmeside, herunder og uden begrænsninger brugere, som er browsere, forhandlere, kunder, sælgere og/eller bidragydere.
Alle nye funktioner eller værktøjer, som tilføjes til den eksisterende butik er også underlagt disse Vilkår for Brug. Du kan se den til enhver tid seneste udgave af de gældende Vilkår for Brug på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse Vilkår for Brug ved at poste opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne hjemmeside for ændringer med jævnligt mellemrum.
Din fortsatte brug af eller adgang til denne hjemmeside efter ændring af vilkårene for brug vil blive betragtet som din accept af disse ændringer.

ONLINEBUTIK VILKÅR

Ved at acceptere disse Vilkår for Brug tilkendegiver du, at du er myndig i medfør af lovgivningen i dit bopælsområde, samt at du giver tilladelse til at eventuelle mindreårige pårørende kan anvende hjemmesiden.
Du må ikke anvende vores produkter til nogle former for ulovlig eller uautoriseret brug, og du må heller ikke, ved brug af vores Tjeneste, overtræde lovgivningen i det område, hvori du befinder dig (inklusive men ikke begrænset til lovgivning angående copyright).
Du må ikke overføre orme eller vira eller nogle former for kode af en destruktiv karakter.
Ethvert brud eller overtrædelse af disse Vilkår vil medføre det øjeblikkelige ophør af dine Tjenester.

GENERELLE BETINGELSER

Din brug af informationer eller materialer på denne hjemmeside er på egen risiko, og vi kan ikke holdes ansvarlige herfor. Det er dit eget ansvar at sikre, at de produkter, tjenester eller oplysninger, som er tilgængelige via denne hjemmeside lever op til dine særlige behov og krav.
Vi forbeholder os retten til at nægte at yde service til hvem som helst, af en hvilken som helst grund til hver en tid.
Du forstår, at dit indhold (eksklusive kreditkortoplysninger), kan blive transmitteret ukrypteret og kan omfatte (a) transmission over forskellige netværk; og b) ændringer som følge af tilpasning til de tekniske krav, som følger af forbindelsen til forskellige netværk og enheder. Kreditkortoplysninger sendes altid krypteret, når de overføres via netværk.
Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, gensælge eller udnytte nogle dele af Tjenesten eller adgangen til Tjenesten eller nogen anden kontakt på hjemmesiden gennem hvilken Tjenesten bliver ydet, uden at have fået forudgående eksplicit tilladelse hertil af os.
Overskrifterne i denne aftale er indsat for overskuelighedens skyld, og de påvirker eller begrænser ikke på nogen måde disse Vilkår.

Cookies

Hjemmesiden anvender cookies for at holde styr på dine browserindstillinger. Hvis du tillader anvendelsen af cookies, så kan vi indsamle informationer fra dig, når du:

  • Besøger hjemmesiden eller andre sider, der er tilgængelige via hjemmesiden
  • Registrerer dig på eller køber produkter eller tjenester på hjemmesiden
  • Deltager i kampagner, konkurrencer, kundeundersøgelser og spørgeskemaer
  • Kontakter os, for eksempel på skrift eller ved opkald til kundeservice

Copyright

Denne hjemmeside indeholder materiale, som ejes af eller er licenseret til os. Materialet omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende og grafik. Reproduktion er forbudt, udover hvor det er i overensstemmelse med copyright-angivelsen, som er en del af disse vilkår og betingelser.

NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN OG AKTUALITETEN AF OPLYSNINGERNE

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger på denne side ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på denne hjemmeside stilles til rådighed som generel information og bør ikke anvendes som det primære grundlag for at træffe beslutninger, uden at man har konsulteret primære, mere nøjagtige, mere fuldstændige eller mere aktuelle kilder. Enhver anvendelse af materialet på denne hjemmeside sker på eget ansvar.
Siden kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er per definition ikke aktuelle og angives udelukkende som reference. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet på denne side når som helst, men vi er ikke forpligtede til at opdatere nogle af oplysningerne på vores hjemmeside. Du anerkender, at det er dit eget ansvar at holde øje med ændringer på vores hjemmeside.

ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.
Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller ophøre med Tjenesten (eller dele heraf) uden varsel og når som helst.
Vi kan ikke holdes ansvarlige overfor dig eller tredjepart som følge af nogen ændring, prisændring, suspendering eller ophør af Tjenesten.

PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER

Visse produkter eller tjenester kan udelukkende være tilgængelige online via denne hjemmeside.
Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at illustrere farver og billeder af vores produkter så præcist som muligt. Vi kan ikke garantere, at visningen af en farve på din skærm er korrekt.
Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtede, til at begrænse salget af vores produkter eller Tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan gøre brug af denne ret på en sag-til-sag basis. Vi forbeholder os retten til at begrænse mængderne af ethvert produkt eller tjenesteydelse, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan ændres når som helst uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at indstille produktionen af ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud på et produkt eller en tjenesteydelse på denne hjemmeside er ugyldigt, hvis det er ulovligt som følge af lokal lovgivning.
Vi garanterer ikke for, at kvaliteten af produkter, tjenesteydelser, information eller andet materiale, som anskaffes af dig vil leve op til dine forventninger, eller for at eventuelle fejl i forbindelse med Tjenesten vil blive rettet.

NØJAGTIGHEDEN AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver bestilling, du placerer hos os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere mængden af købte produkter per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrænsninger kan gælde for bestillinger afgivet via samme kundekonto, samme kreditkort og/eller bestillinger, der anvender den samme faktura- eller leveringsadresse. Såfremt vi foretager en ændring i eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at orientere dig herom via den e-mail og/eller fakturaadresse og/eller telefonnummer, som blev opgivet i forbindelse med ordreafgivelsen. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afvise ordrer, som, efter vores skøn, ser ud til at være afgivet af grossister, forhandlere eller distributører.

Du accepterer at afgive aktuelle, fuldstændige og præcise købs- og kontooplysninger i forbindelse med alle køb, du foretager i vores butik. Du accepterer, at du hurtigt vil opdatere dine konto- og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov

Betaling

Vi accepterer betalinger via debitkort, kreditkort og Skrill.

Du vil blive debiteret med angivelse af navnet “crazybulk.com 44 (0) 2381930018” eller “ALW*crazybulks35724030603”.

REFUSIONSPOLITIK

Du er berettiget til at annullere din Ordre af en hvilken som helst grund, men ikke senere end den fjortende dag efter modtagelsen af Varerne.
Den nemmeste måde at annullere en handel med os på er at sende en skriftlig meddelelse om ophævelsen af købet via e-mail til cs@cb-support.com.
Hvis Varerne er blevet leveret til dig, inden du beslutter at annullere Ordren, så skal du returnere Varerne til os i deres oprindelige tilstand og uden nogle skader, hurtigst muligt og ikke senere end 14 dage efter den dag, hvor du har orienteret os om ønsket om at annullere ordren.
Når du annullerer en ordre, så skal du selv betale leveringsomkostningerne forbundet med at returnere Varerne til os (med mindre, Varerne er fejlbehæftede eller ikke er som beskrevet, eller hvis vi ikke har kunne levere de ønskede Varer og har erstattet dem med andre Varer). Du skal drage rimelig omhu for at sikre, at Varerne er tilstrækkeligt indpakkede, så de ikke bliver beskadigede under transporten.
Hvis du ikke arrangerer returforsendelse af Varerne til os, så skal du gøre det muligt for os at afhente varerne på leveringsadressen på din egen regning.

Oprettelse af retur

Hvis du skifter mening og ønsker at returnere din ordre, tilbyder vi en fuld tilbagebetaling på uåbnede varer indenfor en periode på 14 dage efter ordredatoen.

Følg disse instruktioner omhyggeligt. Hvis du ikke formår dette, vil vi ikke være i stand til at behandle din retur.

Vi kan kun behandle tilbagebetalinger når et RMA# (autorisationsnummer for retur) er inkluderet på adresse-mærkatet på din pakke. Af sikkerhedsårsager kan vi ikke acceptere pakker uden RMA-numre.

For at få dit RMA#, så kontakt venligst vores kundeservice: support@cb-support.com.

Vigtigt: Alle returpakker skal sendes til en af adresserne nedenunder. Returpakker der sendes til enhver anden adresse vil ikke blive refunderet.

Returadresser i USA (kun USA og Canada):

[Indsæt venligst dit RMA# her]
Crazybulk
165 Pleasant Ave.
South Portland, ME 04106
USA

Returadresse i Storbritannien (Alle ordrer udenfor USA/Canada):

[Indsæt venligst dit RMA# her]
Crazybulk
10 Payne Street
GLASGOW
G4 0LF
United Kingdom

BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE BIDRAG

Hvis du, på vores anmodning, indsender forskellige oplysninger (fx. ifm. konkurrencedeltagelse eller anmeldelser), eller hvis du uden anmodning fra os indsender kreative ideer, forslag, planer eller andre materialer, enten online, via e-mail, via almindelig post, eller på andre måder (kollektivt, ‘kommentarer’), så accepterer du, at vi når som helst og uden begrænsninger kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversættelse og anvende sådanne kommentarer, som du har sendt os, i et hvilket som helst medie. Vi er ikke forpligtet til (1) at holde kommentarer fortrolige; (2) udstede kompensation for kommentarer; eller (3) svare på kommentarer.
Vi kan, men er ikke forpligtet til at, monitorere, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn vurderer, er ulovlige, stødende, truende, injurierende, krænkende, pornografisk, obskønt eller på anden måde upassende eller overtræder intellektuelle rettigheder eller disse Vilkår for Brug.
Du tilkendegiver, at dine kommentarer ikke overtræder tredjeparts rettigheder, herunder copyright, varemærke, privatliv, personlighed eller andre personlige eller proprietære rettigheder. Du accepterer også, at dine kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden vis ulovlige, krænkende eller obskøne materialer, og at de ikke indholder nogen form for computervirus eller andet malware, som på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller relaterede hjemmesider. Du må ikke opgive en falsk e-mailadresse, lade som om du er andre end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjepart for så vidt angår ophavet til dine kommentarer. Du er fuldt ansvarlig for de kommentarer, du afgiver og for deres rigtighed. Vi tager ikke noget ansvar herunder erstatningsansvar for kommentarer postet af dig eller anden tredjepart.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din afgivelse af personlige oplysninger gennem butikken er reguleret af vores Privatlivspolitik..

FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Undertiden kan der være oplysninger på vores websted eller den tjeneste, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller mangler, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, tilbud, tilbud, produkt forsendelsesgebyrer, transporttider og tilgængelighed Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler, og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger i Tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside er unøjagtige, til enhver tid og uden forudgående varsel (herunder efter du har afgivet din ordre)
Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller klarlægge oplysninger i tjenesten eller på enhver hjemmeside, herunder og uden begrænsning prisoplysninger, undtagen som krævet ved lov. Ingen angivet opdaterings- eller ændringsdato, som står opført i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside skal tages som udtryk for, at alle oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

FORBUDTE ANVENDELSER

I tillæg til andre forbud som beskrevet i Vilkårerne for Brug, er det forbudt at bruge hjemmesiden eller dens indhold: (a) til ulovlige formål; (b) at hverve andre til at udføre eller deltage i nogen ulovlige handlinger; (c) at overtræde nogen international, føderal, provinsiel eller statslig regulering, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende andre; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, bagtale, nedsætte, intimidere eller forskelsbehandle baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, nationalitet eller handicap; (f) at afgive urigtige eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for skadelig kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der vil påvirke funktionen eller driften af Tjenesten eller enhver hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) til at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) til at spamme, phishe, farme, kravle eller skrabe; (j) til noget uanstændigt eller umoralsk formål; eller (k) til at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller nogen relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os retten til at ophæve din adgang til denne Tjeneste eller enhver relateret hjemmeside ved forbudt brug.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi garanterer, repræsenterer eller påstår ikke, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.
Vi garanterer ikke, at de resultater, du måtte opnå ved brugen af denne tjeneste vil være nøjagtige eller pålidelige.
Du accepterer, at vi over tid kan fjerne tjenesten i uspecificerede perioder eller at vi helt kan ophøre med at udbyde tjenesten, når som helst og uden varsel.
Du accepterer eksplicit, at din brug af, eller manglende mulighed for at bruge, tjenesten, er på dit eget ansvar. Servicen og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via tjenesten (undtagen som udtrykkeligt anført af os), stilles til rådighed “som de er” og “som tilgængelige” til din brug, uden repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, handelskvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.
I intet tilfælde kan CrazyBulk, vores direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, partnere, agener, leverandører, praktikanter, tjenesteudbydere eller licensgivere holdes ansvarlige for nogen former for skader, tab, krav eller nogle former for direkte, indirekte, hændelige, straffende eller særlige skader af nogen art, herunder og uden begrænsning, mistet profit, mistet indtægt, tabt opsparing, tab af data, omkostninger til udskiftning eller andre former for skader, uanset om de er baseret i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår fra din brug af nogen af tjenesten eller produkter indkøbt via tjenesten, eller for noget andet krav relateret til din anvendelse af tjenesten eller ethvert produkt, herunder men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indhold, tab eller skade af nogen art som følge af brug af tjenesten eller indhold (eller produktet) sendt, transmitteret eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesten, selvom der er oplyst om risikoen herfor. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, er vores ansvar i disse stater eller jurisdiktioner begrænset i det videst mulige omfang, som loven tillader.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at friholde, forsvare og holde CrazyBulk og vores moderselskab, datterselskaber, partnere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter, underleverandører, licensgivere, tjenesteydere, leverandører, praktikanter og medarbejdere, skadesløse i forhold til ethvert krav, herunder rimelige advokatsalærer hos tredjepart grundet eller som følge af din overtrædelse af disse servicebetingelser eller de dokumenter, de henviser til, eller ved din overtrædelse af love eller rettigheder tilhørende en tredjepart.

GYLDIGHED

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse betingelser og vilkår bestemmes til at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal sådan bestemmelse ikke desto mindre overholdes i videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning, og den ikke-håndhævede del anses at være afskåret fra disse Servicebetingelser, sådan at bestemmelsen ikke påvirker gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

OPHØR

Partnernes forpligtelser og ansvar, som er pådraget inden udløbet af aftalen, skal også gælde efter ophævelsen af denne aftale.
Disse Vilkår for Brug er i effekt med mindre og indtil de bliver ophævet af enten du eller os. Du kan når som helst ophæve disse Vilkår for Brug ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at gøre brug af vores Tjenester, eller når du ophører med at bruge vores hjemmeside.
Hvis du efter vores skøn har undladt, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde nogle bestemmelser i disse betingelser og vilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel og du vil være ansvarlig for alle skyldige beløb op til og med datoen for ophør; og/eller i overensstemmelse hermed kan vi nægte dig adgang til vores Tjenester (eller enhver del heraf).

AFTALEN

Manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse betingelser er ikke ensbetydende med, at vi frasiger os en sådan rettighed eller bestemmelse.
Disse Vilkår for Brug, samt eventuelle politikker eller driftsregler offentliggjort af os på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, hvad enten mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af Vilkårerne for Brug).
Eventuelle uklarheder i fortolkningen af disse Vilkår for Brug skal ikke fortolkes imod den udarbejdende part.

ÆNDRINGER TIL VILKÅRERNE FOR BRUG

Du kan se den til enhver tid seneste udgave af de gældende Vilkår for Brug på denne side.
Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse Vilkår for Brug ved at poste opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne hjemmeside for ændringer med jævnligt mellemrum. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside efter ændring af vilkårene for brug vil blive betragtet som din accept af disse ændringer.

Jura

Disse Vilkår for Service skal styres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen hos Republikken Cypern og enhver tvist vil kun blive afgjort af cypernske domstole.

KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om Vilkårerne for Brug kan sendes til os på support@cb-support.com.

WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED
12 Payne Street
Glasgow
G4 0LF
United Kingdom
Company number SC638930

X

20% KLIK HER FOR AT ANVENDE DIN RABAT AUTOMATISK

FLASH UDSALG

FÅ 20% RABAT MED KODEN SALE20

KLIK HER FOR AT ANVENDE DIN RABAT AUTOMATISK

X

Tilbud udløber om